Användarvillkor

När du använder denna webbplats (aconomics.se och kurser.aconomics.se) godkänner du våra användarvillkor och intygar att du följer dessa. Läs också vår integritetspolicy som också styr relationen mellan användaren och Aconomics plattform.

 

Om du inte följer användarvillkoren har vi rätten att plocka bort dig som användare och medlem, utan återbetalning.

 

Användarvillkoren kan komma att ändras utan meddelande, informationen ska ses som allmän information.

 

Ditt medlemskap (som skapas vid exempelvis köp av kurs) är personligt och får inte delas med andra.

 

Köp på plattformen ger tillgång till en viss kurs eller ett visst material under en förutbestämd tid. Köp som görs av dig eller personer som använder din webbläsare har du ansvar för.

 

Användning av plattformen görs för lagliga ändamål och enligt lag. På plattformen accepteras inte anstötande kommentarer eller inlägg.

 

Materialet och designen på plattformen / hemsidorna tillhör Anna Brännhult och får inte spridas vidare eller användas på andra ställen.

 

Informationen på plattformen ska inte ses som rådgivning eller uppmanande till en viss handling. Vi eller tredje part garanterar inte riktigheten och du som användare är medveten om att det kan förekomma felaktigheter, som vi undantar oss ansvar för. Vi strävar dock såklart hela tiden efter riktighet, att leverera värdefull och aktuell information. Du som användare har ansvaret för dina handlingar och beslut. Vi eller tredje part garanterar inte heller fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

 

Vi gör vårt yttersta för att hemsidan ska fungera utan problem men vi ansvarar inte för (och kommer inte hållas ansvarig för) att hemsidan inte är tillgänglig på grund av problem som är bortom vår kontroll.

 

Aconomics (Anna Brännhult Enskild Firma) eller talespersoner för företaget är inte ansvarig för skada eller förlust (direkt eller indirekt) som på olika sätt kan uppstå till följd av användningen av denna hemsida.

 

På hemsidan kan du länkas till material som är utanför webbplatsen och därmed utanför vår kontroll. Sådant material ansvarar inte vi för.

 

Otillåten användning, exempelvis till följ av att personen inte följt användarvillkoren, leder till avstängning utan återbetalning. Ärendet lämnas över till advokat för vidare rättsprocess. Detsamma gäller plagiat, kopiering eller vidareförsel av informationen.

 

På webbplatsen finns affiliatelänkar vilket innebär att om du klickar på dem får vi en ersättning för det. Du ansvarar dock alltid för köp du gör.

 

Användningen av denna hemsida (aconomics.se och kurser.aconomics.se) samt tvister som kopplas till webbplatsen omfattas av svensk lag.

 

Plattformen handlar om privatekonomi och investering och vår önskan är att du ska få en stabil ekonomi till följd av informationen. Vi ansvarar dock inte för val du gör. Det inkluderar val av sparande, sparformer, investeringar och så vidare. Investeringar är en risk och värdet går hela tiden upp och ner, risk att du förlorar delar eller hela ditt kapital finns. Anna Brännhult enskild firma ansvarar inte för val som användaren gör. Användaren är själv ansvarig, både i ekonomiska och legala avseenden.

 

Uppdaterad 2020-02-05