Budget

Det absolut bästa sättet att få kontroll över sin privatekonomi.
Struktur, ordning och minskade utgifter utlovas!

Om du är intresserad av en kurs i budgetering så besök min kursplattform här!

En riktigt bra start till att få koll på sin ekonomi är enligt mig att börja göra en budget och framför allt: följa upp den varje månad. Att manuellt fylla i en budget varje månad gör att du går igenom samtliga av dina utgifter och du får en tydlig inblick i vad du spenderar dina pengar på.

Hur börjar man med budget och budgetuppföljning? Börja med att, antingen med hjälp av papper och penna, excel eller liknande program, skriva upp ett antal kolumner där du specificerar dina vanligaste utgifter. Det kan förslagsvis vara mat, transport, boende, fasta kostnader (telefon/gymkort), kläder/inredning, skönhet/hälsa, nöjen, äta ute och övrigt. Under varje kolumn skriver du den summa pengar som kategorin tilldelas (alltså det du budgeterar att kategorin ska kosta per månad). Fundera över vad som är rimligt för dig att lägga på mat, transport osv. När du summerar detta ska det bli mindre än din inkomst, mellanskillnaden går till en viktig del: sparandet. (Om du är intresserad av en färdig mall så hittar du en här).

När jag upprättade min budget första gången byggde jag upp den genom att gå igenom tidigare månader. Nu är det augusti så i dagsläget hade jag förslagsvis gått igenom juli och juni (kanske lite orättvist eftersom det är semestermånader men du skapar ändå en bra grund). Jag började med att skriva upp de kolumner jag tror är mina vanligaste. Sedan gick jag in på min internetbank och vidare till alla transaktioner. Där gick jag igenom varje transaktion en månad i taget och lade in varje kostnad i respektive kolumn. Under tiden formades nya kolumner och andra lades ihop. Ha lagom många kategorier, för många skapar bara dålig översikt. När jag var klar med en månad så summerade jag varje kolumn för sig för att sedan summera samtliga kolumner för att få totala kostnader den månaden. Utifrån detta analyserade jag: Detta är vad jag lägger på respektive kostnadsgrupp idag, är det rimligt? Vad kan jag förändra? Är det onödigt stora belopp i vissa kategorier? T.ex. mycket mat ute, som ibland kanske inte ens varit uppskattat (take away i lunchrummet av ren lathet, på språng m.m.) eller lägger du mer pengar än vad som är försvarbart på kategorin kläder? För alla är det olika så gå igenom det och utifrån denna analys bygger du din månadsbudget. Tänk på att skillnaden mellan utgifterna i budgeten och dina inkomster är ditt sparande. Så mellanskillnaden bör spegla det du vill spara i månaden. För att sammanfatta: budgeten ska innehålla dina valda kategorier (kolumner) och den summa som du vill lägga på dessa kostnader varje månad.

Nu kommer vi till det viktigaste: uppföljningen. Där är här vi kan göra skillnad i vår ekonomi och påverka hur vi spenderar. Jag gör min budgetuppföljning lön till lön, alltså jag startar den 25:e och avslutar den 25e månaden efter (börjar med första transaktionen efter lön och avslutar med den sista transaktionen innan nästa lön). Därmed är det dags för uppföljning någon gång efter att jag fått lön. Jag tar då fram min budgetmall (med kolumnerna och önskad summa) samt transaktionerna på banken och kan sätta igång. Jag går igenom post för post i kontoutdraget och skriver in det i rätt kolumn i excelmallen. Ofta står betalningarna märkta med vilket företag du betalt till, då blir det lätt att placera in dina köp i rätt kolumn. Du gör likadant med kontoutdraget från kreditkort eller annat. När månaden är klar summerar du varje kolumn och du får fram månadens kostnad för respektive kategori. Sedan summerar du alla kolumner för att få fram dina totala utgifter för månaden. Detta ska sedan jämföras med de summor du budgeterar för, varje del och totalt. Sedan (once again) ser du till att mellanskillnaden går till sparande.

I början kan det ta lite tid men nu går det på ca 10 minuter om jag inte analyserar djupare eller vill ändra i min budget. När du gör budgetuppföljning i början kommer det säkert lite längre tid men du kommer att komma in i det.

De första månaderna kommer du kanske hamna över budgeten, speciellt om du valt att strama åt varje kategori lite mer än vanligt. Se detta som en inkörssträcka. Det positiva med att någon kolumn blir väldigt lång är att du blir uppmärksammad och får ett wake-up call. Att många av kostnaderna var onödiga. Med en budgetuppföljning blir du mycket mer medveten om dina köp. Jag märke stor skillnad när jag började, nu när jag drar mitt kort finns denna tanke alltid i bakhuvudet: är detta köpet värt för att behöva skriva in i budgeten och öka min kostnad. Jag har lätt mig prioritera. Framförallt blir man medveten över sin ekonomi, vart pengarna tar vägen och du värdesätter dina köp mer.

Det finns appar som automatiskt för in dina köp i olika kategorier. Det man missar då det värdefulla i att själv gå igenom varje köp, fylla i dem i rätt kolumn och se kolumnerna växa. Du har närmare till känslan av att det är alldeles för mycket eller att du ligger på en bra nivå.

Om du är intresserad av en färdig mall så hittar du en i Ekonomiguidens webbshop här! Jag har också en webbkurs i just budgetering här – om du vill fördjupa dig i ämnet. 

Hoppas detta kommer till hjälp och att du blev sugen på att testa. Det finns många fördelar med att ha koll på din ekonomi!