Veckans aktie är ett inslag där jag vill öka medvetenheten kring olika börsnoterade bolag, väcka och öka intresset för aktier samt få tillfälle att diskutera aktier med andra. (Inlägget innhåller annonslänk)

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork. Ett annat starkt varumärke är Libero.

Deras tre affärsområden:

  • Personal Care Essity är en ledande global aktör inom personal care. Deras erbjudande inkluderar Incontinence Products, Baby Care, Feminine Care och Medical Solutions.
  • Consumer Tissue Essity är världens näst största leverantör av consumer tissue. Deras erbjudande inkluderar toalett- och hushållspapper, näsdukar, ansikts-, våt- och pappersservetter.
  • Professional Hygiene Essity är världens största leverantör av produkter och tjänster inom marknaden för professional hygiene. Deras erbjudande omfattar kompletta hygienlösningar, inklusive bland annat toalettpapper, pappershanddukar, pappersservetter, handtvål och behållare.

Hur stor varje del utgör av den totala omsättningen (försäljningen) ser du på bild 1.

Vad de själva säger om hållbarhet: Essity har som mål att utveckla produkter och tjänster för att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle där vi strävar efter minskad resursförbrukning och en effektiv återvinning eller kompostering av våra produkter. Under 2018 inkluderades Essity i Dow Jones Sustainability Index och utnämndes till branschledare inom sektorn för Household Products.

Utveckling de senaste åren:

Bild 1 visar hur omsättningen (försäljningen) har utvecklats de senaste åren. Nettoomsättningen har et stabil kurva uppåt. Organisk nettoomsättning är däremot mer ojämn, där har man exkluderat valutaeffekter, förvärv och avyttringar.

Bild 2 visar hur rörelseresultatet har utvecklats över tid. EBITA= resultat före ränta, skatt och goodwill-avskrivningar (goodwill = övervärdet när man köper ett företag för mer än det bokförda värdet, det skrivs av över tid). Granska gärna ordningen på en resultaträkning för att se vad som då inkluderas. Bilden visar alltså utvecklingen i absoluta tal och i %, även hur avkastning på sysselsatt kapital utvecklats (gå till nr 9 här om du vill läsa mer om detta nyckeltal). Utvecklingen har varit svagt stigande med en dipp de senare året. Personligen gillar jag en stabil, gärna ökande, EBIT-marginal eftersom de då kan tjäna mer pengar per varje försäljningskrona. Man kan säga att detta indikerar på hur mycket företaget faktiskt tjänar på produkterna de säljer. Detta är alltså intressant att följa upp över tid. En nedgång kan ses som en varningsklocka.

Framåtblick:

De prioriterar tillväxt inom de produktkategorier där de har högst marginaler, vilket innebär att Incontinence Products, Medical Solutions, Feminine Care och Professional Hygiene ska svara för en ökande andel av Essitys nettoomsättning i framtiden. Inom Consumer Tissue och Baby Care prioriterar de att förbättra marginalerna. I tillägg till organisk tillväxt har vi ambitionen att växa via förvärv.

Några nyckeltal:

  • Utdelning: Essity strävar efter att ge långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare. För 2017 och 2018 föreslog styrelsen en utdelning om 5,75 kr per aktie. Direktavkastning för dessa två år var 2,5 respektive 2,6 procent.
  • Soliditeten (Eget kapital/Totalt kapital) uppgick till 31 % (visar på finansiell stabilitet)
  • Skuldsättninggraden (Skulder/Eget kapital) uppgick till 0,99. (visar på hur stora skulderna är i förhållande till det egna kapitalet).
  • Justerad avkastning på eget kapital uppgick till 18 %
  • P/E-talet var 19,61 när detta skrevs (enligt Nordnet)

Informationen kommer från den senaste publicerade årsredovisningen (2018).

Till aktien

Vill du veta mer om nyckeltal, scrolla ner till nr 9 i min serie Börja Investera.

Bilder:

Inlägget är inte en köprekommendation utan endast till för att öka kunskapen kring börsen. Investeringar kan gå upp och ner i värde och det är inte säkert du får tillbaka ditt investerade kapital.