Två fonder in och två fonder ut! Med jämna mellanrum går jag igenom mina fonder och nu har har det blivit förändringar i fondportföljen. Att se över sin fondportfölj tycker jag framförallt är viktigt. Speciellt när man har aktivt förvaltade fonder! Då vill jag följa upp de och se så att de presterar som de ska. Om de inte gör det så ger det snabbt avtryck i avkastningen, inte minst eftersom avgiften ofta är hög då äter upp avkastningen. Det är precis vad som hänt för några av mina fonder och därför ska de nu bytas ut. I detta inlägg skriver jag om de nya som får ta plats och de som får lämna!

 

Småbolagsfond – passivt förvaltad

Jag har velat ha någon mer bra fond riktad mot småbolag och denna gång även en indexfond. Tidigare har jag inte hittat rätt. Nu har jag dock nosat upp några som känns bra och på temat småbolag fick två nya fonder komma in! Den ena är en fond från FCG fonder som heter Plus småbolag sverigeindex som följer indexet ”Carnegie small cab return index”. Den har en avgift på 0,4% vilket jag tycker är okej med tanke på nischat fokus och jämfört med liknande fonder. För passivt förvaltade breda fonder, som en sverigefond eller globalfond, tycker jag generellt det är ok med den avgift på max 0,3%. Hos morningstar har de ett hållbarhetsbetyg på 4/5 vilket tilltalar mig. Plus har även en mikrobolagsfond som jag funderar på att ta in.

Småbolag ur ett börsperspektiv är ju egentligen inte så smått så då kan mikro vara intressant. Med det sagt innebär det ofta också högre risk. En vanlig definition för småbolag är bolag som har ett börsvärde som är mindre än 1% av börsens totala värde. Med den definitionen som grund är det faktiskt så att många bolag på Stockholmsbörsens Lage Cap definieras som småbolag.

 

Småbolagsfond – aktivt förvaltad

Den andra fonden som får komma in i värmen är Länsförsäkringar Småbolag Sverige som istället är en aktivt förvaltad fond. Den har en avgift på 1,46% så betydligt högre men den har samtidigt presterat bättre än sitt jämförelseindex (MSCI Sweden Small Cap)! En aktiv och en passiv fond fick alltså plats i portföljen. Fonden från LF var en av några aktivt förvaltade småbolagsfonder som jag intresserade mig för. Jag jämförde dem m.h.a. morningarstar och då bland annat genom deras funktion där man kan se flera fonders historiska avkastning i en graf. På bilden nedan jämför jag den med med SEBs småbolagsfond, som du ser har de presterat snarlikt historiskt.

 

(Du får fram grafen genom att söka upp en fond på morgningstar.se och gå in på den. Klicka på ”diagram” till vänster och lägg in fonder att jämföra med i rutan som är ljusblå i bilden ovan). 

På temat småbolag fick Didner & Gerge Småbolag åka ut. Det är en aktivt förvaltad småbolagsfond som det senaste inte presterat som jag vill utan har gett en avkastning som är sämre än index (även här MSCI Sweden Small Cap). Den har 1,4% i avgift och här blir det därför tydligt att om man har aktivt förvaltade fonder gäller det att hålla koll på dem!

 

Sverigefond

En annan fond som åkte ut var Storebrand Delphi Nordic. Det är en aktivt förvaltad fond som tidigare presterat bra (bättre än sitt jämförelseindex) men som jag nu inte längre tycker håller måttet. Den har underpresterat jämfört med liknande fonder och index. Den har en hög kostnad på ca 2% vilket gör att så fort de presterar sämre blir det lätt mycket sämre eftersom avgiften äter upp avkastningen. Ännu en gång, håll koll på dina aktivt förvaltade fonder! Till följd av detta är jag på jakt efter en ny aktivt förvaltad Sverigefond. Fortsättning följer!

 

Aktiva och passiva fonder

Jag har en blandning av aktiva och passiva (index) fonder. Jag ser index som grund och aktiva som ett sätt att möjliggöra överavkastning och exponering mot marknader jag själv har svårt att ha koll på. Det kan till exempel vara vissa branscher eller marknader. Med de aktiva gäller det dock att man har koll! Dessutom har denna fond lågt hållbarhetsbetyg hos morningstar (2/5) vilket också bidrar till att den får lämna!