Veckans aktie är ett inslag där jag vill öka medvetenheten kring olika börsnoterade bolag, väcka och öka intresset för aktier samt få tillfälle att diskutera aktier med andra. (Inlägget innhåller annonslänk)
ICA Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm (large cap) och är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster. ICA Gruppens enskilt största segment utgörs av ICA Sverige, som 2018 stod för 71 procent av den totala omsättningen och 72 procent av rörelseresultatet. Gällande dagligvaror har Ica har en marknadsandel på 36% i Sverige, efter kommer Coop och Axfood på 13% vardera (Axfood äger bl.a. Willys och Hemköp). Se bild 1.
Dagligvaruhandelsbolag som ICA brukar klassificeras som relativt konjunkturokänsliga bolag eftersom dagligvaror som mat är sådant som vi behöver köpa även i oroliga och sämre tider.
ICA Gruppens verksamhet påverkas av flera större trender i omvärlden. Till de främsta hör en omfattande och snabb digitalisering. Såväl ICA Sverige som Apotek Hjärtat har under senare år lagt stor kraft på att utveckla onlineerbjudandet – och satsningarna kommer öka ytterligare under kommande år.
Vad de själva säger om hållbarhet och deras ansvarstagande:
• Utökat ekologiskt och lokalt producerat sortiment samt klimatsmarta tjänster
• Kommunikation i butik och apotek som guidar kunderna till hållbara val
• Insatser för minskat matsvinn i butik, lager och hemma
• Miljö- och kvalitetscertifierade butiker, inköps- och logistikprocesser
• Omfattande arbete för minskad klimatpåverkan
Omsättningen (försäljningen) har ökat lite varje år de senaste fem åren. Rörelseresultatet och vinsten inte haft samma successivt ökande utveckling utan har varit lite mer ojämn mellan åren. Detsamma gäller med rörelsemarginalen. Ändå relativt stabil utveckling på dessa siffror. Se bild 2 och 3.
ICA Gruppen har sedan bildandet 2013 haft en successivt ökad ordinarie utdelning, samtidigt som en fortsatt hög investeringsnivå har kunnat bibehållas. Till de finansiella målen hör att utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av årets resultat. I 2018 års årsredovisning låg direktavkastningen (utdelning/aktiekurs) på 3,6% och utdelningsandelen (hur stor del av vinsten som delas ut till aktieägarna) låg på ca 63% 2018. se bild 3 och 5.
Soliditeten (eget kapital/totalt kapital) har legat på runt 40% de senaste åren. Se bild 3.
Räntabiliteten på eget kapital låg år 2018 på ca 11%. Se bild 3.
Enligt Nordnet ligger P/E (pris/vinst) talet just nu på drygt 22. Se bild 3.
Vill du veta mer om nyckeltal, scrolla ner till nr 9 i min serie Börja Investera.
Uppgifterna ovan är hämtade från den senast publicerade årsredovisningen, som är årsredovisningen för 2018.
Se inte detta som en köprekommendation utan endast inspiration till att hitta nya aktier. Investeringar kan gå upp och ner i värde och du kan förlora delar eller hela ditt kapital.
Bilder:
1. 
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
2.
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
3.
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
4.
Bilden kan innehålla: text
5.
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.