Hållbara investeringar

Hållbarhet är en stor och komplex fråga och den blir inte enklare av att sätta samman den med sparande och investeringar. Dock väldigt viktigt! Det sägs att du bidrar mer till en positiv miljömässig utveckling än om du investerar i miljövänliga aktier och fonder än om du slutar äta kött, väljer mer miljövänligt transportmedel och sopsorterar.

Det ena utesluter dock inte det andra. Välj en mer hållbar livsstil och inkludera investeringar. Vi vill ju bidra så mycket som möjligt.

 

Varför investera hållbart?
Det finns många anledningar. Att klimatet på vår jord påverkas negativt av vår existens är, inte bara enligt mig, ett faktum och genom att investera i bolag som jobbar för en mer hållbar planet påverkar vi hur vårt samhälle kommer utvecklas. Om bolag som jobbar med hållbarhet får kapital från finansiärer, fondbolag och sparare är det de bolagen som kommer växa eftersom de får möjlighet till det. På samma sätt blir icke-hållbara bolag tvungna att förändra sin verksamhet om ingen investerar i dem eftersom det då kan bli svårare att växa.

Om man ska se det från perspektivet ”personlig vinning” tror jag dessutom att hållbara investeringar är det som kommer ge avkastning i långa loppet. För att vara drastisk bör de icke-hållbara bolagen successivt försvinna bort vilket innebär dålig avkastning. Det grundar jag på min tro att samhället agerar och konsumerar mer hållbart. Då kommer de mer hållbara bolagen överleva, växa och därmed generera avkastning medan allt färre kommer handla med icke-hållbara bolag. Då kommer de försvinna bort på grund av sjunkande omsättning och vinst eller tvingas förändra sina verksamheter. Det gör att en investering i bolag som jobbar för hållbarhet är det som kommer överleva, väva och ge avkastning. Sist men inte minst påverkas jorden av allt vi gör, investeringar inkluderat. Vi bör göra medvetna val på alla fronter och att påverka vart våra sparpengar går gör mer skillnad än vad vi tror. Om alla svenskar skulle välja att investera mer hållbart är det ofantligt mycket pengar som riktas åt det hållet. Många bolag och branscher hade påverkats av detta!

Begrepp
Det finns många begrepp och förkortningar som används inom hållbarhet kopplat till investeringar, företag och dess rapporter. Nedan listar jag några som kan vara bra att ha koll på.
CSR: Corporate Social Responsibility. Företagens ansvar i samhället kopplat till tre perspektiv: ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.
ESG: Environmental, Social and Governance. Riktlinjer som kopplas till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga faktorer.
SRI: Socially Resposible Investing. Riktlinjer kopplat till socialt ansvarsfulla investeringar. 
GRI: Global Reporting Initiativ. Ett internationellt ramverk för hållbar redovisning. 

Vilka hållbara investeringsalternativ finns?
Jag skulle säga att inom de flesta investeringskategorier går det att hitta hållbara alternativ. Gällande aktier handlar det om vilka bolag du investerar i, att välja bolag som har fokus på hållbarhet. Inom fonder kan du välja de som investerar i mer hållbara alternativ. Inom råvaror kan du utesluta dem som påverkar vår värld negativt, där ett tydligt exempel är olja.

Hur väljer jag hållbara investeringar?
Jag tycker att detta kan vara den svåraste frågan. Mitt svar är att det beror på och att det finns flera olika nivåer. Det enklaste kan vara att utgå från sig själv och reflektera. Vad är hållbarhet för dig och vilka parametrar bör din investering uppfylla? Gällande aktier brukar jag tänka mig en trappa med tre nivåer. Nivåerna reflekterar hur strikt du vill gå i din hållbarhetsinvestering.

Nivå ett, hållbarhetsinvesteraren bas. Detta är det enklaste sättet att göra mer hållbara investeringar. Här handlar det om att välja ut kriterier som sätter en ”lägsta nivå” på vad som kan kallas att investera mer hållbart. Dessa kriterier används sedan för att sortera bort bolag som inte håller måttet. Du väljer helt enkelt bort bolag som klart och tydligt inte är hållbara. Här är ett enkelt sätt att utgå från branscher. Du kan till exempel exkludera miljöfarliga oljebolag eller oetiska vapenbolag.

Nivå två, medveten hållbarhetsinvesterare. Här tar vi in fler parametrar än att endast exkludera bolag som verkar i icke-hållbara branscher. Vi läser på om bolagets hållbarhetsarbete och tar reda på hur företagen jobbar med sociala och miljömässiga faktorer. Hur jobbar företagen med etik, mångfald, jämställdhet och andra sociala faktorer? Hur ser de på sitt klimatavtryck och hur jobbar de för minskad påverkan såsom utsläpp och förbrukning av resurser? Eftersom vi är på mittennivån läser vi kanske inte hållbarhetsarbetet i minsta detalj utan vill skapa oss en bra överblick. De företag vi väljer ska rikta uppmärksamhet kring hållbarhet i form av sociala och miljömässiga aspekter. De ska anstränga sig för att ta sitt ansvar och motverka sin negativa påverkan. I mittennivån kan investering ske i ett företag som har ”vanliga” produkter/tjänster men som har en medvetenhet i sin affärsmodell. Du kan leta efter tydligt fokus på olika hållbarhetsfaktorer i sina rapporter i form av sociala och miljömässiga aspekter.

Nivå tre, strikt hållbarhetsinvesterare. I den översta nivån är det många bolag som sorteras bort. Bolagets produkt eller tjänst ska direkt verka för en mer hållbar värld och resten av bolaget ska styras i samma anda. Det skulle kunna vara ett solcellsbolag som tydligt driver verksamheten utefter sociala och miljömässiga faktorer.

Denna trappa med tre nivåer är mitt eget exempel på hur hållbara investeringar kan specificeras. Idén med trappan uppkom eftersom jag tycker att hållbarhetsinvestering ännu är ganska luddigt och att det beror på personen som investerar. Trappan gör så att man börjar reflektera över vart man själv vill lägga ribban och vad som är viktigt. Självklart kan man hamna under, över eller mellan dessa tre nivåer i sin egen hållbarhetsanalys.

När det kommer till fonder så är principen lik den ovan. Olika fondbolag utger sig för att ha hållbara fonder men när man läser noga är det skillnad mellan dem. Vissa exkluderar endast de tydligt icke-hållbara branscherna (som nivå ett) medan vissa gör mer gedigna analyser. Det är viktigt att läsa på.

Var hittar jag information om hållbarhet?
Gällande aktier så behöver börsnoterade bolag hållbarhetsrapportera och det finns olika riktlinjer de kan följa. Den vanligaste är internationella Global Reporting Initiative, GRI. Vissa svenska bolag har hållbarhetsredovisningen inkluderad i delårsrapporter/årsredovisning medan vissa har hållbarhetsredovisningen som ett separat dokument. Oavsett vilket tycker jag det är positivt att vi har tillgång till denna information. En reflektion är att bara det faktum att börsnoterade företag även måste redogöra för sociala och miljömässiga faktorer kan göra skillnad i dess sätt att verka. Viktigt att poängtera är risken för skönmålning, att de framhäver positiva delar och döljer negativa. Var alltid kritisk när du läser texter eftersom det i många fall är som markandsföringsmaterial för bolagen.

När det kommer till fonder finns det ofta bra information på respektive fondbolags hemsida. Läs noga hur de väljer innehav och vilka parametrar de tar hänsyn till. Tjänsten morningstar.se (en bra sida som utvärderar fonder) betygsätter fonder sett till hållbarhet så där finns bra information att hämta.

Oavsett aktier eller fonder kan du ta en titt på FNs globala mål för hållbar utveckling och Svenska kyrkans finanspolicy. Det är två riktlinjer som vissa fondförvaltare förhåller sig till.