Veckans aktie är ett inslag på bloggen och facebookgruppen Investeringsguiden där vi vill öka medvetenheten kring olika börsnoterade bolag, väcka och öka intresset för aktier samt få tillfälle att diskutera aktier med andra. (Inlägget innhåller annonslänk). Till aktien!

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Peab utvecklar och bygger nya bostäder och kontor, samhällsfunktioner och infrastruktur.

Bolaget är uppdelat i fyra affärsområden:

  1. Affärsområde Bygg utför allt från nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler till renoveringar och om- och tillbyggnadsarbeten samt tillhandahåller byggservicetjänster.
  2. Affärsområde Anläggning bygger och underhåller vägar, järnvägar och broar såväl i den lokala anläggningsmarknaden som i större nordiska infrastrukturprojekt. Utför även drift och underhåll av gator och vägar.
  3. Affärsområde Industri levererar bland annat ballast, betong, asfalt, tillfällig el och prefabricerade betongelement till externa kunder samt till övriga affärsområden inom Peab. Bistår även med kranar, maskiner och transporter samt tar hand om produktionsavfall.
  4. Affärsområde Projektutveckling ansvarar för koncernens förvärv, utveckling, förvaltning och avyttring av bostäder och kommersiella fastigheter. Bostadsutveckling riktar sig i huvudsak till privata konsumenter medan Fastighetsutveckling riktar sig till fastighetsinvesterare.

Se bild 1 för fördelning mellan de olika affärsområdena, bilden visar hur stor del av nettoomsättningen varje del står för.

Peab om deras hållbarhetsarbete:

I Peab ska varje affär vara hållbar. För att uppnå detta bedriver vi ett ansvarsfullt företagande med utgångspunkt i våra kärnvärden, vår affärsidé, vår vision, våra strategiska målsättningar och vår Uppförandekod. Detta innebär också att vi följer FN:s Global Compact.

Utveckling: De senaste fem åren har omsättningen succesivt ökat. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen lika så, bortsett från 2015 så siffrorna var sämre. Se både bild 2 och 3. Rörelsemarginalen 2018 låg på 4,9.

Några fler nyckeltal:

  • Räntabilitet på eget kapital: 19,6 % (nettovinst/eget kapital, talar om hur stor vinsten är i förhållande till aktieägarnas kapital. Det visar hur lönsam en investering är för en aktieägare).
  • Soliditet: 30,4 % (eget kapital/totalt kapital, visar på finansiell stabilitet):
  • Utdelningsandelen ligger på ca 60%. Styrelsen föreslog en utdelning om 4,20 kr (hur stor del av resultatet som företaget delar ut till sina ägare).
  • Skuldsättningsgraden (skulder/eget kapital, visar på hur stora skulderna är i förhållande till det egna kapitalet) uppgick till 0,3 ggr men har varierat de senaste åren. Se bild 4.
  • P/E: 12,9 enligt Nordnets hemsida idag.

 

Vill du veta mer om nyckeltal, scrolla ner till nr 9 i min serie Börja Investera.

För kursutveckling de senaste 3 åren, se bild 5.

Till aktien

Informationen är hämtat från Peabs årsredovisning 2018. Inlägget är inte en köprekommendation utan endast till för att öka kunskapen kring börsen. Investeringar kan gå upp och ner i värde och det är inte säkert du får tillbaka ditt investerade kapital.

1.

2.

3.

4.

5.