Pension

Pension är lönen som du kommer få längre fram i livet, ganska långt fram för många av mina läsare. På grund av det finns minst två tankesätt: Pensionen är så långt fram att jag inte behöver tänka på det nu eller pensionen är så långt fram så mina investerade pengar kan verkliga växa. Det är påstående nummer två jag vill lyfta fram.

Prognoser för framtida pensioner spretar och ser inte alltid ljus ut. Vi behöver därför själva skapa oss trygghet och kontroll. Jag tror att många har en förhoppning att kunna leva gott när de pensionerar sig och detta kräver många gånger kapital. Jag tycker inte att man ska lita på att man kommer få en bra pension som går att leva på bara för att det finns ett pensionssystem. Vi vet inte vad som händer och istället anammar jag det klassiska hos trotsiga småbarn: ”jag kan själv”. Det ger trygghet att själv ha kontroll över sin pension och inte vara beroende av ett system som finns i samhället.

Pensionspyramiden

Pensionen brukar ofta liknas med en pyramid, den så kallade pensionspyramiden. I botten finns den allmänna pensionen som du får genom att du jobbar. Sedan kommer tjänstepensionen vilket är den pension som din arbetsgivare betalar. I toppen ligger din privata pension, det du själv sparar till pensionen.

Jag tänker dock frångå pyramid-tänket eftersom det är osäkert hur hållbart pensionssystemet kommer vara i framtiden. Det ifrågasätts om det kommer finnas tillräckligt med pengar så att den allmänna pensionen kommer kunna vara den stadiga grunden. Därför tar jag en annan riktning – vi behöver bygga den stadiga grunden själva. Nedan kan du läsa om alla delar i pensionspyramiden och vad du kan tänka på för att öka din pension.

Illustration av pensionspyramiden, bild från minpension.se

$

1 - Allmän pension

Botten av pensionspyramiden.
Lär mer här!

&

2 - Tjänstepension

Mitten av pensionspyramiden.
Lär mer här!

!

3 - Privat pension

Toppen av pensionspyramiden. Här kan du göra skillnad för ditt framtida jag 

Tjänstepension – ITP1

Jag jobbar som privatanställd tjänsteman och ett vanligt alternativ för tjänstepensionen är då Collectum och ITP 1. Inom ITP 1 ska man göra några olika val, inom vissa ramar. Det du väljer är alltså var din framtida pension ska placeras, t.ex. vilka fondbolag och vilka fonder. Vill du läsa om vilka val jag gjort? Klicka då vidare här.