Veckans aktie är ett inslag på bloggen och i facebookgruppen Investeringsguiden där vi vill öka medvetenheten kring olika börsnoterade företag, väcka och öka intresset för aktier samt få tillfälle att diskutera aktier med andra. Inlägget innehåller annonslänk.

Till aktien!

Verksamheten

Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Lönsamma och strategiska verksamheter inom alpin skidåkning, skidskola, skiduthyrning samt logiförmedling ska långsiktigt drivas inom den egna organisationen på respektive destination. SkiStar driver Nordens fem största skiddestinationer (Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal, Trysil) och en destination i Alperna (St Johann). Verksamheten är indelad i två segment: Drift av skidanläggningar och Fastighetsutveckling & exploatering. Fun facts: Skistar finns i tre länder, har totalt 231 liftar och har ca 14,9 miljoner besökare varje år.

Hållbarhet

Skistar om hållbarhet: SkiStars hållbarhetsstrategi har sin grund i bolagets vision. SkiStar ska värna om den unika fjällmiljö bolaget verkar i genom att beakta alla hållbarhetsaspekter i verksamheten i strävan om att skapa minnesvärda fjällupplevelser. SkiStar ska erbjuda gästerna en aktiv semester som stärker hälsa och välmående vilket ger en positiv inverkan på samhället. Hållbarhetsstrategier ska inarbetas som en del i företagets övriga verksamhet.

Intressanta nyckeltal

Såval omsättningen (försäljningen) som vinsten har successivt ökat de fem senaste åren. Se flerårsöversikt i bild 1.

  • Utdelning: 3,50 med en direktavkastning 18/19 på 3%
  • Rörselsemarginal: 22%
  • Soliditet: 51 % (eget kapital/totalt kapital, visar på finansiell stabilitet)
  • Räntabilitet på eget kapital: 18% (nettovinst/eget kapital, talar om hur stor vinsten är i förhållande till aktieägarnas kapital. Det visar hur lönsam en investering är för en aktieägare)
  • Skuldsättningsgrad: 0,7 ggr (skulder/eget kapital, visar på hur stora skulderna är i förhållande till det egna kapitalet)

Aktieägarrabatt

Något som inte är jätte vanligt längre, men som SkiStar erbjuder, är aktieägarrabatt. Aktieägare till minst 200 SkiStar-aktier får rabatt på SkiStars samtliga destinationer. Rabatten uppgår till 15 procent på SkiPass, köp på skistarshop.com samt skidhyra och skidskola, som drivs i SkiStars regi.

Avslut

Vill du veta mer om nyckeltal, scrolla ner till nr 9 i min serie Börja Investera: https://aconomics.se/borja-investera/

Informationen är hämtad från SkiStarts årsredovisning 18/19. Inlägget är inte en köprekommendation utan endast till för att öka kunskapen kring börsen. Investeringar kan gå upp och ner i värde och det är inte säkert du får tillbaka ditt investerade kapital.

Till aktien!