Struktur i privatekonomin

Struktur ger dig kontroll och kan leda till ökat sparande och mer investeringar.

Att skapa struktur i sin privatekonomi är viktigt för att känna att det är du som har kontrollen. Struktur ger insikt vilket kan leda till ett ökad sparande. Det kan i sin tur leda till mer investeringar vilket är väldigt positivt för din ekonomi långsiktigt! 

Grunden i en strukturerad ekonomi är budget som du kan läsa om här

När du gjort en budget och börjat följa upp den varje månad kommer du få ett sparande att sätta i arbete! Hur ska man då strukturera detta?

Budget över sparandet

När jag började jobba efter min studietid började jag spara betydligt mer än under min studietid upptäckte jag bristen på struktur i mitt sparande. Hur mycket skulle in på sparkonto, ISK med fonder och ISK med aktier? Hur mycket ska gå till pension och hur mycket ska gå till en resa inom ett år? Om man sparar allt på samma konto är det svårt att bestämma risknivå och hur mycket det är okej att ta ut till resan, utan att ta av det som är avsatt till pension. Därför har jag gjort en budget för mitt sparande. Det är en översikt över hur mycket av mitt sparande som ska gå till olika konton varje månad.

Jag har två huvudkategorier, kortsiktigt sparande och långsiktigt sparande. Inom det kortsiktiga sparandet finns tre underkategorier: spar till löpande, spar till nöjen och spar till resor. Inom det långsiktiga sparandet finns fyra underkategorier: sparkonto, fonder, aktier och högriskaktier. Detta upplägg ger ordning och strukturerar och passar dig som vill dela upp saker i flera nivåer. Vissa kanske däremot tycker att det är för många delar, inget är rätt eller fel utan det gäller att hitta sin balans.

Börja med att specificera dina kategorier, bestäm sedan fördelningen av sparandet till varje del. Detta är ytterst individuellt eftersom alla har olika mål. Jag började fundera över fördelningen mellan de två huvudkategorierna, lång och kort sikt. Hur mycket vill jag spara i månaden till pension och guldkant längre fram i livet respektive hur mycket vill jag spara för att kunna köpa en fin vinterkappa eller åka på en resa nästa sommar. Du kan börja med att fundera på hur mycket du vill spara på lång sikt, du kanske har en föreställning av vad som är en bra lägsta nivå eller en önskvärd nivå. Du kan även fundera hur mycket du ”behöver” spara för att uppfylla dina kortsiktiga önskemål. Om du till exempel vill resa för 15’000 kr nästa år blir det 1’250 kr per månad. Ett vanligt riktmärke är att långsiktigt spara 10% av lönen, då gör du något bra för ditt framtida jag. Mer än så är ju såklart ett plus.

Fördelningen mellan underkategorierna beror bland annat på din livssituation och din riskbenägenhet.