Veckans aktie är ett inslag på bloggen och i facebookgruppen Investeringsguiden där vi vill öka medvetenheten kring olika börsnoterade företag, väcka och öka intresset för aktier samt få tillfälle att diskutera aktier med andra. Inlägget innehåller annonslänk.

 

Till aktien Systemair! 

 

Vilka är systemair?

 

Systemair är en ledande ventilationskoncern med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. De utvecklar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa ventilationsprodukter och -system. Systemair erbjuder ett brett sortiment av energieffektiva fläktar, ventilationsaggregat, produkter för luftdistribution, luftkonditionering och luftridåer för alla typer av lokaler.

 

Nettoomsättningen har ökat succesivt de senaste 5 åren. Rörelseresultatet (ebit = resultat före ränta och skatt) och rörelsemarginalen (ebit-marginal) har haft en mer ojämn tillväxt men har sedan år 14/15 stigit totalt sett. Se bild 1. Företaget har ett mål om en rörelsemarginal på 10%.

 

Fler intressanta nyckeltal

 

I bild 2 ser ni en översikt över hur de 5 senaste åren utvecklats sett till olika nyckeltal.

 

  • Vinstmarginal: 5,5%, (vinst/omsättning, av varje såld krona är det 5,5% kvar efter alla företagets kostnader och skatter).
  • Räntabilitet på eget kapital: 11,9% (nettovinst/eget kapital, talar om hur stor vinsten är i förhållande till aktieägarnas kapital, det visar hur lönsam en investering är för en aktieägare).
  • Soliditet: 41,7% (eget kaptal/totalt kapital, visar på finansiell stabilitet). Företaget har som mål att soliditeten inte ska understiga 30%.
  • Utdelning: 2 kr de senaste 5 åren. Det motsvarar en utdelningsandel på 32 % år 18/19. Målet är att minst dela ut 30% av resultatet efter skatt.

 

Systemair kopplat till hållbarhet:

 

Energibesparing har varit ett centralt tema i Systemairs produktutveckling under lång tid. Frågan hamnar alltmer i fokus och att kraven på energieffektivitet ökar ytterligare. I Europa drivs det av EU-direktiv som både ställer krav på energismarta produkter och energieffektiva byggnader. Trenden är global och övriga regioner i världen inspireras av den europeiska utvecklingen. Det är inom detta område Systemair kan göra störst skillnad ur ett hållbarhetsperspektiv. De arbetar kontinuerligt för att minska energianvändningen i produkter och system.

 

Annat som påverkar företaget är digitaliseringen och som en följd av det går utvecklingen mot uppkopplade system och produkter som kommunicerar via intelligenta styrsystem. Ytterligare en trend som påverkar företaget är urbaniseringen. Nybyggnationer såsom boenden, skolor, sjukhus och annat som ska anpassar efter en stor mängd människor behöver bra ventilationssystem.

 

Företaget verkar i många länder över hela världen. Se fördelning sett till omsättning i bild 3 och 4. Se bild 5 för kursutveckling de senaste 8 åren, jämfört med OMXSPI.

 

Aktien: Systemair

 

Informationen är hämtad från Systemairs årsredovisning 18/19. Inlägget är inte en köprekommendation utan endast till för att öka kunskapen kring börsen. Investeringar kan gå upp och ner i värde och det är inte säkert du får tillbaka ditt investerade kapital.

 

1:

 

2:

3:

4:

5: