Att kunna täcka en del av sina kostnader genom att investera i företag som ger utdelning är en rolig tanke som inspirerade mig tidigt när jag satte igång. Det kan exempelvis vara att investera i Telia och genom deras utdelning täcka sina kostnader för mobil och internet.

 

I detta inlägg ska jag därför gå igenom olika företag som ger utdelning som direkt kan kopplas till kostnader som du har! Inlägget är mest av inspirerande karaktär, dels för att det krävs mycket investerade pengar för att komma upp i de så pass höga utdelningar och dels för att utdelningen ju framförallt ”egentligen” ska återinvesteras för att få riktigt fin avkastning och utveckling på dina pengar på längre sikt. Målet kan vara att kunna ha det så här i framtiden. Med uppsatta mål och en plan blir det lättare att nå sina drömmar!

 

I räkneexemplen kommer jag utgå från ordinarie utdelningar 2019 (alltså årsstämman år 2019 för bokslutet 2018) för att inte behöva ta hänsyn till Coronas påverkan. Jag utgår för företagets aktiekurs 17/9-20. Inlägget är främst för inspiration.

 

Mobil och internet

Hur mycket utdelning hade vi behövt från Telia för att täcka våra kostnader för mobil och internet? Vi ponerar att vår mobilräkning kostar 199 kr per månad och internet lika så. Det blir totalt 398 kr varje månad och därmed nästan 4800 kr per år. År 2019 delade Telia ut 2,36 kr i två omgångar (om 1,18 kr). För att få utdelning som motsvarar kostnader kostnaden för telefon och internet behöver vi 2034 aktier (2034*2,36=4800). Idag står Telias aktiekurs i ca 35 kr. Om vi idag skulle köpa alla aktier som behövs för att täcka våra månatliga kostnader för mobil och bredband hade vi alltså behövt köpa aktier för totalt 71200 kr (2034 st *35 kr).

 

Det kan låta mycket vid första anblick men om du skulle spara 1980 kr per månad i tre år har du de pengarna (och du skulle antagligen komma upp i summan snabbare om du började investera dem direkt). För att sänka tröskeln kan vi också tänka på att det ”endast” krävs en investering på drygt 35 000 kr för att med utdelning täcka halva kostnaden! Förutom Telia finns också Tele2 noterat på den svenska börsen som verkar i samma sektor.

 

TV och streaming

Vi tar som exempel att vi har tv- och streamingrelaterade kostnader på 329 kr i månaden och därmed 3948 kr på ett år. Förtag som kan kopplas till dessa på börsen är t.ex. NENT (Nordic Entertainment Group, som är en avknoppning från MTG). Om vi vill NENT äger till exempel Viasat, Viaplay, Viafree, sportkalaner mfl.

 

Nent ger, likt Telia, utdelning varje halvår (dock uteblev den under 2020) och gav under 2019 sina aktieägare en utdelning på 6,5 kr (3,25 kr per gång). För att täcka våra årliga kostnader med utdelning från Nent hade vi behövt 607 aktier (3948/6,5). Idag står Nent i 372 kr så vid en investering idag hade vi behövt köpa aktier för 225 804 kr.

 

Med 607 aktier hade vi alltså under 2019 i maj fått 1973 kr och sedan samma summa igen i oktober. Det blir 3946 kr på ett år och vi har därmed fått utdelning så det räcker för att täcka kostnaderna för tv och streaming! Precis som med Telia-aktierna. En härlig känsla!

 

Elkostnader

En annan löpande kostnad vi alla har är ju el. Finska Fortum är noterat och gav år 2019 1,1 EUR i utdelning (om vi tar dagens valutakurs blir det 11,45 kronor). Elkostnader varierar ju självklart. Google ledde mig fram till att normal elkostnad för en mindre lägenhet är ca 5000 per år och för en villa ca 30 000 kr. Vi tar värdet på mitten och räknar med en elkostnad på 17500 kr. För att få motsvarande summa i utdelning behöver vi 1528 stycken aktier. Idag står kursen i 17,45 EUR vilket motsvarar ungefär 182 kr och den totala summan vi hade behövt köpa aktier för blir då 278 096 kr! Även det en lite högre summa, men elkostnaden är ju samtidigt dyrare än exempelvis telefon. Vi tar ett inte lika dyrt exempel:

 

Toalettpapper

Toalettpapper är ju också något de allra flesta använder. Tillverkare av sådana är både Essity (äger Edet) och SCA som är noterade på den svenska börsen. Om vi tar Essity som exempel

Edets papper kostnar enligt en test-undersökning 45 kr per kg och en person använder nligt samma test i snitt 15 kg papper per år. Det motsvarar 675 kr per person och år. 2019 delade Essity ut 5,75 kr per akite. För att komma upp i en utdelning så vi får så det täcker våra kostnader för toalettpapper behöver vi 118 stycken aktier. Just nu står aktien i 307 kr och vi hade därmed behövt köpa aktier för 36226 kr för att få denna utdelning! Intressant tanke.

 

Andra exempel

Sist men inte minst, en snabb uträkning för att få ett gratis gymkort! Actic (äger t.ex. Nordic Wellness) delade år 2019 ut 0,50 kr per aktie. För att täcka ett gymkort som kostar 399 kr (4788 kr per år) behövs 9576 stycken aktier. Idag står aktiekursen i 13,50 kr och därmed hade du behövt investera 129 276 kr.

 

Detta inlägg hade gått att göra hur långt som helst antagligen och för att nämna några exempel du själv kan räkna vidare på om du tycker det är intressant kan jag lista följande företag:

  • För bilrelaterade kostnader kan Bilia eller Autoliv vara intressant. Det finns även noterade bilmärken såsom BMW.
  • ICA för att täcka kostnader för mat eller varför inte räkna på att täcka kostnader för ris.
  • Axfood (som äger Willys och Hemköp) av samma anledning som ovan.
  • För din skidresa kan SkiStars utdelning ge dig en skjuts på vägen (visste du att de även har aktieägarrabatter bl.a. i form av billigare skipass).

 

Tänk på att inlägget endast är en inspiration till vad utdelningar kan ge i framtiden. Företagen är exempel och baseras på historisk data. Jag har inte gjort någon analys av företagen i sig och det ska inte ses som en köprekommendation.